Terms of service


Description of our service

Hiwe is a messaging app allowing its users to send text and picture messages in both public and private chats. Users of the free app have basic messaging functionality at their disposal. Users who purchase Hiwe Gold gain access to more features and functionality Hiwe has to offer, such as more data about chatting rooms, users activity and advanced search capability.


Strictly forbidden content

Content that consists of:

is strictly forbidden and will be removed. UPLOADING OR SENDING SUCH CONTENT MAY RESULT IN PERMANENT BAN UPON YOUR USER ACCOUNT.


Copyright infringement

Submitting any form of copyrighted information or data is strictly forbidden. This restriction applies to all and any texts, images, videos and sounds you submit. In case of a copyright infringement, any copyrighted information or data will be removed from the server.

While not necessarily subject to copyright infringement, users are lead not to share screenshots and snapshots of displays / monitors as such images are poor in quality. Said images may be deleted and advised against as well.

Administrators of this service are not responsible for any sort of user generated content and cannot be held liable for storing such content on service-dedicated servers. In case of copyright infringement, please contact us and we will take necessary steps.


Users under 16 years of age

Lowest allowed age to register an account on Hiwe is 16. Users aged 13,14,15 must have their parent do the registration for them, submitting their consent.


Duševní vlastnictví

Služby a jejich obsah (a jakákoliv odvozená díla nebo jejich zlepšení) včetně veškerých textů, ilustrací, souborů, obrázků, software, skriptů, grafik, fotografií, zvuků, hudby, videí, informací, obsahu, materiálů, produktů, služeb, URL, technologie, dokumentace a interaktivních návrhů (souhrnně “Obsah služeb”) a všechna práva duševního vlastnictví nerozdílně, jsou vlastnictvím společnosti Hiwe, jejich poskytovatelů nebo obou.

Dále všechny ochranné známky, servisní známky, obchodní jména a firemní design, který se může v Obsahu služeb objevit, je ve vlastnictví Hiwe Mimo omezeného využívání práv, která jsou uživateli zaručena v těchto podmínkách používání, uživatel nezískává žádné jiné právo, nárok nebo podíl na Obsahu služeb. Všechna práva, která nejsou výslovně zmíněna v těchto podmínkách používání, jsou výslovně vyhrazena ve prospěch společnosti Hiwe.


Uživatelský obsah

Hiwe povoluje uživatelům zasílání, vkládání, přenášení nebo jiné zpřístupnění na službách (“předložení”) zpráv, textu, ilustrací, souborů, obrázků, grafiky, fotografií, komentářů, zvuků, hudby, videí, informací, obsahů a dalších materiálů (“Uživatelský obsah”). Na základě práv a licence, které tímto uživatel uděluje, si Hiwe ponechává právo, nárok a podíl na Uživatelském obsahu. Hiwe nezaručuje důvěrnost Uživatelského obsahu ani v případě, že není publikován ve Službách. Výhradní odpovědnost za sledování a ochranu práv duševního vlastnictví v příslušném Uživatelském obsahu nese uživatel. Hiwe nenese žádnou odpovědnost za výše uvedené.

Jednání uživatele, které podle našeho výhradního uvážení omezuje nebo brání dalšímu uživateli využívat Služby, není povoleno.

Možnost Hiwe veřejně sdílet Uživatelský obsah se nevztahuje na soukromý konverzační prostor.


Ukončení účasti, výmaz příspěvku

Společnost Hiwe si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení a kdykoliv ukončit nebo zastavit členství uživatele a/nebo zablokovat jeho přístup ke službám z jakéhokoliv důvodu nedodržení formy i obsahu těchto podmínek používání uživatelem. Uživatel souhlasí, že společnost Hiwe nenese odpovědnost vůči uživateli ani žádné třetí straně za jakékoliv ukončení nebo zastavení členství uživatele nebo za zablokování přístupu uživatele ke službám.

Současně má společnost Hiwe výhradní právo vymazat, a to výhradně dle svého uvážení, jakýkoliv příspěvek či jinou formou projevu, pokud tento porušuje dobré mravy, obecně závazný předpis či pravidla slušného chování a etiky.

Pokud si jeden identický uživatel vytvoří více jak 1 uživatelský účet na stránkách Hiwe, může společnost Hiwe každý další takový účet vytvořený identickým uživatelem považovat za falešný, resp. se má za to, že uživatel v rozporu s dobrými mravy má v úmyslu zakrýt či jinak pozměnit svoji pravou identitu a společnost Hiwe je v takovém případě oprávněna bez dalšího informovat ostatní uživatele stránek Hiwe, jaký uživatel si vytvořil dva a více uživatelských účtů a identifikaci těchto dalších účtů, resp. jejich seznam, zobrazit na všech účtech vytvořených identickým uživatelem.


Ochrana vašich osobních údajů

Respektujeme a chráníme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich služeb pro Vás. S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s Nařízením EU o GDPR (General Data Protection Regulation). Více informací je k dispozici ZDE.


By registering a new account

You agree in its full extent to terms of service. Should you break any rule of good behavior in terms of spamming, harassing other users, usage of strong language or other forms of unpopular behavior, your account or any content you submit will be deleted without prior notice or warning.

These terms of service are subject to change at any time. Last changed 24th. May 2018